English Translation
Ukrainian Translation
Romanian Translation
Russian Translation
Portuguese Translation
Polish Translation
German Translation
Lithuanian Translation
Latvian Translation
Italian Translation
Spanish Translation
French Translation
Slovak Translation
Brazilian Translation
Czech Translation
Dutch Transaltion
Arabic Translation
Hungarian Translation
Bulgarian Translation

Преводачески услуги: от английски на български или от български на английски език

Ние предоставяме бързи и ефективни преводачески услуги в Ирландия от английски на български и от български на английски език. Нашите квалифицирани преводачи извършват преводи на голямо разнообразие от документи от английски на български и от български на английски език. Вашето време и пари са важни за нас, ето защо обработваме заявките за преводи и по електронен път, като изпращаме готовите преводи по пощата.

За да получите повече информация, моля свържете се с нашия консултант на телефон: 085 140 70 50 или на имейл: irina@ales.ie.

Професионален превод на български лични документи

Повечето от нашите клиенти използват нашите услуги за превод на лични документи – издадени в България актове за раждане, удостоверения за сключен брак, дипломи и академични приложения, паспорти и др. със заверка от адвокат или нотариус, а понякога и с апостилиране.

Нашите компетентни консултанти ще Ви дадат съвет, ако са нужни някакви допълнителни услуги при използването на преводите и документите в България и чужбина, сред които:

  • Преводи от заклети български преводачи с положен от тях подпис;
  • Нотариално заверени преводи и заверени копия на оригиналите;
  • Легализиране на оригинални документи и преводи с апостил;
  • Легализиране на български преводи в Посолството на България.

Преводачески услуги

Превод на юридически документи

Ние извършваме преводи на много български юридически документи, включително български съдебни решения, български бракоразводни документи, правни споразумения и устави. Нашите преводачи са експерти в разнообразната терминология, която е специфична за българските юридически документи, като те гарантират, че Вашите документи ще са преведени и форматирани като оригинала.

Превод на финансови документи

Притежаваме огромен опит в преводите на голям набор от документи на финансова тематика и много добре боравим със специфичната финансова терминология, която е приложима в българската финансова система, счетоводни стандарти, застрахователни и други финансови услуги. Сред най-търсените при нас преводи на финансови документи са отчети за приходи и разходи, договори за заем, удостоверения за собственост и договори за застраховка. Нашият екип гарантира, че при работа с документите Ви ще се запази конфиденциалността, и че ще извърши превод, на който можете да се доверите.

Превод на технически документи

Преводите на технически документи изискват голяма прецизност и професионализъм. Гарантираме, че Вашият технически документ ще бъде преведен с най-голямо внимание към детайлите, като се вземат под внимание и използваните съкращения, акроними и специфична терминология. В превода се включва форматирането, което ще отговаря на това в оригиналния документ, включително всички формули, числа и снимки, както и превода на придружаващите надписи.

Превод на специализирани документи

В сегашното глобално общество е възможно да Ви е нужен превод на онлайн ресурси като уебсайтове, онлайн промоционални материали, банери и презентации. Нашите лингвисти ще се постараят да запазят професионализма и личния Ви стил в превода, както и ще включат всички снимки, диаграми или таблици, които Вашите източници може да съдържат.

Стараем се много да изпълним Вашата поръчка в най-кратък срок и на най-ниската цена. Въпреки това, документите с голям обем обикновено не е възможно да бъдат преведени в рамките на същия ден. Нашите консултанти са винаги насреща и ще направят всичко възможно, за да Ви помогнат с Вашия спешен превод на/от български език. Обадете ни се, елате в офиса ни за консултация или ни изпратете имейл с Вашата поръчка – винаги може да сте сигурни, че ще получите най-доброто обслужване, което заслужавате!

 

Contact Information

We are located in the very heart of Dublin city and are delighted to answer any of your queries.  Our long opening hours are for your convenience, but if you cannot find time to come to our office please use our convenient online customer service.

Telephone / fax (01) 872 81 79|  Mob: 085 140 70 50
Email Please email us: irina@ales.ie
Map

Location map

Website www.ales.ie | www.apostille.ie
Address

3d Floor, 55 Lower O’Connell Street, Dublin 1, Ireland

Opening hours Monday to Friday: 9.00 - 18.00,  Saturday: appointments only