English Translation
Ukrainian Translation
Romanian Translation
Russian Translation
Portuguese Translation
Polish Translation
German Translation
Lithuanian Translation
Latvian Translation
Italian Translation
Spanish Translation
French Translation
Slovak Translation
Brazilian Translation
Czech Translation
Dutch Transaltion
Arabic Translation
Hungarian Translation
Bulgarian Translation

Апостил на ирландски документи за ползване в България

Какво е апостил?

Ако имате официален документ, който е издаден в Ирландия и който смятате да ползвате в България (с цел издаване на акт за раждане, удостоверение за сключен брак, получаване на български паспорт или българско гражданство), то той трябва да бъде легализиран с апостилен печат. Легализирането с апостил е специален тип заверка на документи в Министерството на външните работи, с която Вашият ирландски документ става еднакво валиден в чужбина.

Предлагаме бърза и ефективна апостилна услуга, така че да можете да получите легализираните си документи, без да е нужно да чакате с часове в МВнР или да отсъствате от работа, за да пътувате до Дъблин. Можем да апостилираме Вашите ирландски документи само за един ден и да ги изпратим на домашния Ви адрес с обикновена или препоръчана поща.

За да поръчате апостилна услуга за България, моля обадете ни се на телефон 085 140 70 50 или изпратете имейл на irina@ales.ie.

Защо е нужен апостилът?

Оригиналните документи се легализират с апостил без допълнителна нотариална заверка. Въпреки това, за да получите копие или сертифициран превод с апостил е необходима заверка от нотариус.

Заверката гарантира, че документът и подписите на съответните органи ще бъдат признати за официални, валидни и автентични във всички държави, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г.

Апостил за България

За да са валидни Вашите български документи в Ирландия, често е нужно да бъдат апостилирани. Апостилът се изисква при регистрацията на граждански брак, при получаване на гражданство и подаване на документи за паспорт. Апостилирането е задължителна процедура за удостоверяването на легитимността на органа, който издава дадения документ, за да бъдат Вашите документи еднакво валидни както в България, така и в чужбина.

Поставяне на апостил върху български документи

Вашето време и пари са важни за нас, ето защо предлагаме бърза и лесна услуга за апостилиране на български документи. Процедурата отнема около 3 семици и единственото, което се изисква от Вас, е да ни предоставите Вашите оригинални документи, без да има нужда от допълнителни срещи с нотариус или адвокат. Ще се постараем да гарантираме най-бързите срокове за превод на разумни цени.

 

Contact Information

We are located in the very heart of Dublin city and are delighted to answer any of your queries.  Our long opening hours are for your convenience, but if you cannot find time to come to our office please use our convenient online customer service.

Telephone / fax (01) 872 81 79|  Mob: 085 140 70 50
Email Please email us: irina@ales.ie
Map

Location map

Website www.ales.ie | www.apostille.ie
Address

3d Floor, 55 Lower O’Connell Street, Dublin 1, Ireland

Opening hours Monday to Friday: 9.00 - 18.00,  Saturday: appointments only